Feedback

Author
BOTKQ
Release
2021-01-01
Version
1.0
Requirement
Android 2+
Download now

I. Câu lệnh Feedback có ý nghĩa gì trên BOTKQ?

Sử dụng câu lệnh Feedback trong trường hợp bạn muốn gửi ý kiến đánh giá, phản hồi hay đóng góp ý kiến về hệ thống tính năng của BOTKQ.

Phản hồi của người dùng chính là cơ sở để chúng tôi nâng cấp, cải thiện chất lượng của sản phẩm BOTKQ.

Botkq - Feedback

Botkq – Feedback

II. Cách sử dụng câu lệnh Feedback trên BOTKQ

    1. Mở ứng dụng Telegram và kết nối với bot thông qua cú pháp botkq_bot
    2. Bắt đầu chọn bằng câu lệnh /feedback
    3. Đánh giá về hệ thống tính năng của BOTKQ theo cảm nhận của bạn
    4. Nhận thông tin trả về từ BOTKQ và thực hiện các bước tiếp theo theo nhu cầu sử dụng
    5. Nhấn /clean để hoàn tất phiên làm việc.

MỌI THẮC MẮC VỀ BOTKQ, VUI LÒNG LIÊN HỆ: [email protected]