Help

Author
BOTKQ
Release
2021-01-01
Version
1.0
Requirement
Android 2+
Download now

I. Câu lệnh Help có ý nghĩa gì trên BOTKQ?

Sử dụng câu lệnh Help trong trường hợp bạn muốn xem hướng dẫn sử dụng BOTKQ.

Câu lệnh Help sẽ trả thông tin là toàn bộ các câu lệnh của BOTKQ hỗ trợ người sử dụng.

 

Hướng dẫn sử dụng BOTKQ - Help

Hướng dẫn sử dụng BOTKQ – Help

II. Cách sử dụng câu lệnh Help trên BOTKQ

    1. Mở ứng dụng Telegram và kết nối với bot thông qua cú pháp botkq_bot
    2. Bắt đầu chọn bằng câu lệnh /help
    3. Nhận thông tin trả về từ BOTKQ và thực hiện các bước tiếp theo theo nhu cầu sử dụng
    4. Nhấn /clean để hoàn tất phiên làm việc.

MỌI THẮC MẮC VỀ BOTKQ, VUI LÒNG LIÊN HỆ: [email protected]